Declaratiefraude op basis Schinnen

© Thinkstock
Drie Nederlandse medewerkers van de Amerikaanse USAG-basis in Schinnen hebben ruim een jaar lang gefraudeerd met reis- en overwerkdeclaraties.
Defensie is voor duizenden euro’s gedupeerd, zo heeft eigen onderzoek uitgewezen. De drie betrokkenen werden begin vorige maand, hangende het onderzoek, op non-actief gezet. Het gaat om medewerkers in hogere, leidinggevende posities op onder andere de afdeling engineering. Een woordvoerster van Defensie wil uit privacyreden niet veel meer zeggen over de functies van het drietal, behalve dat ze elkaar kenden. Ze zouden bij het plegen van hun fraude evenwel niet hebben samengespannen.

'Kleine aanpassingen'
Wat betreft de gepleegde fraude sprak de Defensiewoordvoerster gisteren over ‘kleine aanpassingen’, zoals het schrijven van niet gemaakte overuren. Ze gaf daarbij wel toe dat „als je dat structureel een jaar lang doet, het bedrag toch aardig kan oplopen.”
Dienstreizen
Daarnaast werden dienstreizen gedeclareerd die nooit zijn gemaakt of reizen die wél werden gemaakt, maar waarvan de werkelijke onkosten werden aangedikt. Het betreft vooral binnenlandse reizen of verblijven in België. "Al met al gaat het qua schade beslist niet om tonnen, maar dat neemt niet weg dat het voor ons een zeer pijnlijke zaak is", aldus de woordvoerster.

Geen aangifte
Defensie heeft overigens van de fraude geen aangifte gedaan bij justitie. "Dat vonden we gezien de opgelegde disciplinaire maatregel niet nodig. De beslissing heeft in elk geval niets te maken met het feit dat we de zaak wilden stil houden." Het trio, dat inmiddels weer aan het werk is, krijgt een disciplinaire maatregel opgelegd. Ze moeten het totale gefraudeerde bedrag terugbetalen.
Geen ontslag
Later deze week volgt een gesprek met de Amerikaanse leiding van de USAG-basis. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat de medewerkers intern overgeplaatst worden. Ze zullen echter niet worden ontslagen, zegt de woordvoerster.

Basis
De fraudeurs liepen tegen de lamp toen de afdeling personeelszaken argwaan kreeg nadat via het automatiseringssysteem was opgevallen dat de betrokken medewerkers wel erg veel reiskosten in rekening brachten en overuren maakten. Op de United States Army Garrison- basis Schinnen werken vooral Amerikanen. Ze worden ondersteund door zo’n 120 Nederlandse medewerkers. Die krijgen hun salaris van Defensie, maar de Amerikanen betalen uiteindelijk hun personeelskosten aan Defensie terug.