Maastricht Heuvelland krijgt subsidie voor thuiszorg

De regio Maastricht Heuvelland krijgt van de rijksoverheid 3,7 miljoen euro subsidie voor het op peil houden van de thuiszorg in 2015.
Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Door het extra geld zijn thuishulpverleners in die regio in elk geval het komend jaar verzekerd van werk.

Lobbyen voor extra overheidsgeld

Van het geld gaat 1,4 miljoen euro naar Heuvelland, Maastricht krijgt 2,3 miljoen. Dat is ongeveer een derde van het verwachte tekort dat ontstaat door de transitie van Rijk naar gemeente. De gemeente lapt de rest komend jaar bij.

Lobbyen

Wethouder Jack Gerats van Maastricht wil de komende jaren blijven lobbyen om extra overheidsgeld te krijgen, maar verwacht dat er op termijn wel moet worden bezuinigd en er ontslagen zullen vallen. "Maar we hebben ervoor gekozen dat rustig en weloverwogen te doen en niet de wereld hals over kop te veranderen."

Meer beroep op de thuiszorg

Doordat er ook veel verzorgingshuizen gaan sluiten door overheidsbezuinigingen, zal er in de toekomst meer beroep worden gedaan op de thuiszorg. "Dat is de grote uitdaging voor de komende jaren. Het tekort wordt daardoor groter.

Dus we zullen de lobby de komende jaren doorzetten. Maar het Kabinet zal zoveel bezuinigingen doorvoeren dat we niet alles krijgen bolgewerkt. De onzekere gevoelens van de burger begrijp ik wel."