Woonlasten Beek stijgen volgend jaar

© Thinkstock
De woonlasten zullen het komend jaar in Beek gemiddeld met 7 euro per huishouden stijgen naar 667 euro. Het is voor het eerst in jaren dat de woonlasten toenemen.
Dat heeft wethouder Maurice Wierikx (BBB-NDB) bekendgemaakt bij de presentatie van de begroting 2015.

Maatregelenpakket

De lichte WOZ-verhoging levert de gemeente de komende jaren steeds een bescheiden bedrag van 52.500 euro op. Dit is maar een onderdeel in een veel omvangrijker ‘maatregelenpakket’ dat het college heeft opgesteld.
Uiteindelijk moet dit pakket aan bezuinigingen de gemeente een bedrag van ruim 762.000 euro opleveren in 2015 en zelfs 1,6 miljoen in 2018.

Bezuiniging

De gemeente wil onder andere bezuinigen op de uitgaven op het gebied van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als gevolg van herindicaties zullen de uitgaven met drie ton per jaar afnemen. Verder wordt er gekort op het onderhoud van gymnastiekzalen en speeltuinen.
Ook worden subsidies aan Open Monumentendag en Centrum Natuur en Milieu Educatie stopgezet. En wordt er gedacht aan het beëindigen van de subsidies van de kermissen.

Noodzakelijk

Het maatregelenpakket is noodzakelijk om in ieder geval nieuw beleid te kunnen financieren.