Gemeenten doen onderzoek naar kwaliteit afvalinzameling

De gemeenten Sittard- Geleen, Stein, Beek en Schinnen gaan opnieuw onderzoeken hoe goed afvalinzamelbedrijf RWM de taken verricht.
Duizend inwoners, geselecteerd via steekproeven, ontvangen hiervoor een vragenformulier om hun waardering te geven voor de afvalinzameling. Doel van de enquête is de uitvoering van de taken (huis aan huis inzamelen en milieuparken en andere inzamelpunten beheren) waar nodig te verbeteren.

Cijfer 7,5

RWM is in 2010 opgericht door de vier gemeenten. Twee jaar daarna volgde een kwaliteitsonderzoek, dat het rapportcijfer 7,5 opleverde. Zes op de tien respondenten vonden dat de inzameling evengoed gebeurde als in de tijd daarvoor, toen de firma Van Gansewinkel het werk deed. Zo’n 23 procent van de ondervraagden vond dat er sprake was van een verbetering en 7,4 procent oordeelde dat het inzamelen slechter verliep.

Verbeterpunten

Ondanks de positieve score zagen verantwoordelijke bestuurders wel verbeterpunten, zoals de afhandeling van klachten. Ook de communicatie tussen RWM en de burgers moest beter, was het oordeel.
De resultaten van de tweede enquête worden in het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.