Blunders met afvalrekeningen Westelijke Mijnstreek

© archieffoto
Enkele honderden huishoudens in Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben afgelopen week een verkeerde Diftar-aanslag ontvangen voor het in containers weggooien van huisvuilzakken.
Deze aanslag is verstuurd door BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond.

Gecorrigeerde aanslag

In genoemde gevallen is de rekening over het eerste half jaar van 2014 waarschijnlijk door een fout te hoog uitgevallen. BsGW verstuurt zo snel mogelijk een gecorrigeerde aanslag.