Aanpak van overlast bij sportparken Roermond

© Archief L1
De gemeente Roermond gaat de overlast van hangjongeren bij sportparken aanpakken.
Diverse voetbalverenigingen hebben onlangs over de hangjeugd geklaagd tijdens een inspraakavond voor burgers. Het Roermondse college van burgemeester en wethouders deed donderdag tijdens de begrotingsbehandeling de toezegging aan de gemeenteraad om het onderwerp volgende week in het reguliere overleg met politie en justitie aan de orde te stellen.

Waterbedeffect

De aanleiding was een motie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), die steun kreeg van de VVD, D66 en Democraten Swalmen. De andere fracties vonden eveneens dat de overlast aangepakt moet worden, maar wilden de kwestie breder bekijken. Het CDA was bang voor 'een waterbedeffect': als je de jeugd op de ene plek wegjaagt, zorgt ze elders voor overlast.
Het probleem met hangjeugd bij sportparken in Roermond is niet nieuw. Al in 2008 stond het gevoel van onveiligheid bij jeugdtrainers, ouders en kinderen op de politieke agenda.