Toekomst gemeenschapshuis Wellerlooi veiliggesteld

© Archief L1
De gemeente Bergen gaat alsnog akkoord met het toekomstplan voor gemeenschapshuis ’t Luukske in Wellerlooi.
Het plan werd in eerste instantie afgekeurd, maar na overleg tussen beide partijen is een oplossing gevonden.

3.0

Het plan, ’t Luukske 3.0 genoemd, gaat uit van een renovatie van het gemeenschapshuis en de bouw van een nieuwe gymzaal. De kosten bedragen een half miljoen euro. Burgemeester en Wethouders waren enthousiast over ’t Luukske 3.0. Toch weigerden zij medewerking omdat het bestuur rekening hield met een structurele, jaarlijkse bijdrage van 20.500 euro. Het college wil dat de gemeenschapshuizen zichzelf voortaan bedruipen.

Rond de tafel

Gemeente en gemeenschapshuis gingen rond de tafel zitten om het plan opnieuw door te rekenen en wisten het laatste obstakel uit de weg te ruimen. Een groot voordeel blijkt dat het bestuur de btw terug kan vorderen van de bouw van de gymzaal. Dankzij deze meevaller van 73.000 euro kan de hypotheek fors verlaagd worden.

Extra's

Daarnaast is de gemeente bereid iets extra’s te doen. Eerder zegden B en W al een forse, eenmalige investering toe. Die belofte lost ze in. Bergen betaalt 160.000 euro. Verder krijgt ’t Luukske 20.000 euro als tegemoetkoming voor de sloop van de huidige, oude gymzaal. Ten slotte krijgt de stichting 52.000 euro ineens als bijdrage in de exploitatie van de gymzaal voor vijf jaar. Het gemeenschapshuis heeft het beheer van de zaal vanaf dit schooljaar overgenomen van Optisport.
De gemeenteraad stemde gisteren in met het voorstel van B en W.