Tegelse pastoor in getuigenbank voor katholieke Ali

© een diaken in de RK kerk
De Tegelse pastoor John Dautzenberg trekt donderdag met zestig parochianen naar de rechtbank in Den Bosch.
Hij moet de rechter overtuigen dat de Afghaanse asielzoeker Ali (20) oprecht is bekeerd tot het katholieke geloof.

Verblijfsvergunning

De vraag staat centraal aan het einde van een langslepende procedure voor een verblijfsvergunning. Ali (die om veiligheidsredenen niet zijn achternaam geeft) vluchtte zes jaar geleden uit Afghanistan. Op zijn vlucht kwam hij in Griekenland in aanraking met het katholieke geloof, eenmaal in Nederland bekeerde hij zich.

Misdienaar

Ali woont sinds drie jaar in Tegelen waar hij volgens Dautzenberg een wezenlijk onderdeel van de geloofsgemeenschap is. Zo is hij bijvoorbeeld misdienaar. Volgens de Tegelse pastoor is de rechtszaak een precaire kwestie. "Geloven is iets van het hart. Wat is de Immigratie en Naturalisatie Dienst om daaraan te twijfelen?" De pastoor zegt voor de rechter met feiten te komen die bewijzen dat Ali wel degelijk een overtuigd en oprecht katholiek is.

Avondwake

Op woensdagavond voorafgaand aan de zitting is in de Tegelse kerk een avondwake voor Ali. Iedereen is welkom om een steunbetuiging in te leveren. Vervolgens wordt de hele nacht gebeden voor een goede afloop.
Een uitgebreid verhaal is te lezen in Dagblad de Limburger van dinsdag.