Inspraak bij profielschets burgemeester Maastricht

De inwoners van Maastricht kunnen de komende drie weken laten weten wat ze zoeken in hun nieuwe burgemeester.
Tot 5 januari kunnen de Maastrichtenaren op de websites van de elf raadsfracties aangeven wat ze willen dat er in de profielschets komt te staan. Ter inspiratie staat ook de profielschets van de vorige burgemeestersbenoeming online. Aan de hand daarvan werd destijds Onno Hoes benoemd tot burgervader.

Vertrouwenscommissie

De fractievoorzitters van de Maastrichtse raadsfracties willen dat de profielschets eind januari wordt vastgesteld, zodat de sollicitatieprocedure kan beginnen. Een vertrouwenscommissie die bestaat uit leden van de gemeenteraad voert de gesprekken met de kandidaten. Er zit vaart achter, want nog voor de zomer wil de gemeente een opvolger voor Hoes benoemen.

Privéleven Hoes

Onno Hoes kondigde vorige week zijn aftreden aan, nadat hij voor de tweede keer in opspraak was gekomen door zijn privéleven.