Binnen vijf jaar tablets op de basisschool

Op 90 procent van de Limburgse basisscholen wordt binnen vijf jaar tabletonderwijs gegeven, zo is de verwachting van besturen en directies.
Er leven wel nog zorgen over de financiering en de scholing.

Uit een onderzoek van Like to Share, opgezet door het Maastrichtse bedrijf Formedia en Dieter.nl dat ervaringen van ict en onderwijs deelt, blijkt dat Limburg in de pas loopt met de landelijke trends.

Enquête
Formediadirecteur Hans Hoornstra baseert de conclusies op ruim vijfhonderd ingevulde enquêteformulieren van bestuurders en schooldirecteuren uit Nederland.
Veel Limburgse besturen in het basisonderwijs herkennen zich in de uitkomsten. Overal lopen experimenten met tablets in de klas. Onderwijsvisies worden inmiddels herschreven en ict-plannen gemaakt.
Bert Nelissen, bestuursvoorzitter van Innovo: "Het beeld dat een juf of meester voor de klas staat, moet eruit. We moeten naar groepsdoorbrekend onderwijs en lastenverlichting voor de docent. Ict helpt daarbij."

Hoog tijd

Dat is bovendien hoog tijd, vindt ook de Europese Commissie in het net verschenen Horizonverslag Europa. Scholen en overheden wordt opgeroepen om te zorgen voor ‘digitale klaslokalen, open leermiddelen en virtuele leeromgevingen’.
De behoefte aan scholing bij leraren is groot, blijkt uit het Formediaonderzoek. "En dat is ook het allerbelangrijkste", zegt trendwatcher Marcel Bullinga. "De innovatie moet van scholen en docenten zelf komen. Niet van de overheid."

Lang niet alle Limburgse scholen hebben overigens geld voor de aanschaf van tablets.

Serie in de krant

Maandag begint in de Limburgse kranten een serie over ict in het basisonderwijs.