Geen woningen in oud zorgcentrum Sint Maarten

Orbis krijgt van de gemeente Sittard-Geleen geen toestemming om een deel van het vroegere zorgcentrum Sint Maarten in Born te verbouwen tot appartementen.
Het zorgcentrum kwam in april leeg te staan, nadat de 115 cliënten van Orbis verhuisden naar het nieuwe complex Aldenhof.

Herbestemming

Orbis zoekt sindsdien naar een herbestemming voor Sint Maarten aan de Bornse Putstraat. Nu blijkt dat Orbis al in maart de gemeente heeft verzocht hier appartementen te mogen maken. Die zouden 'waardevol' zijn voor de Limburgse woningmarkt.
Het stadsbestuur laat Orbis weten dat herbestemming van Sint Maarten een goede zaak is, maar dat er weinig tot geen behoefte is aan appartementen in de woningmarkt, ook niet in Born. De gemeente wil niet meewerken aan dit plan van Orbis en ook geen ontheffing verlenen van de sloopfondsverplichting.
Orbis is met de gemeente overeengekomen dat Sint Maarten wordt gesloopt als een spoedige herbestemming van het pand uitblijft.