Voorkeur Limburgse windmolens in de Peel

Nieuwe windmolens moeten in Limburg bij voorkeur in de Peel komen en bij grotere bedrijventerreinen. Het liefst zoveel mogelijk bij elkaar.
Ook moeten omwonenden ervan profiteren.

Voorstel

Dat staat in een voorstel van het provinciebestuur. Het wordt donderdagavond besproken in een Statencommissie.
Limburg moet in 2020 ruim 1 procent van de landelijke productie aan windenergie leveren. Daarvoor zijn nog ruim 20 nieuwe windmolens nodig.

Voortouw

De provincie wil dat gemeenten het voortouw nemen bij de realisatie ervan. Alleen als halverwege volgend jaar blijkt dat dat niet werkt, neemt de provincie de regie over.
Windmolens mogen in ieder geval niet komen in beschermde Natura 2000-gebieden, in het nationaal landschap Zuid-Limburg en in en langs de Maas.