Waterschap Roer en Overmaas op vingers getikt

De Nationale Ombudsman heeft het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard op de vingers getikt in een klokkenluiderszaak.
De ombudsman vindt het onjuist dat het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie als vertrouwenspersoon optrad in de zaak van de later ontslagen planoloog Wim van den Haak.

Onpartijdigheid

De Nationale Ombudsman oordeelt dat het strijdig is met de vereiste van onpartijdigheid om het hoofd van de afdeling P&O te benoemen tot vertrouwenspersoon voor een werknemer die zichzelf als klokkenluider ziet. 'De banden van deze persoon met bijvoorbeeld de directie zijn zodanig nauw dat dit onvoldoende vertrouwen biedt.'
'Alle schijn van partijdigheid dient immers te worden vermeden', stelt de ombudsman in het rapport over de zaak. Woordvoerder Lianne Duisings van Roer en Overmaas verklaart dat de procedure is aangepast en medewerkers nu terechtkunnen bij de onafhankelijke Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

Ontslagen

Toen Van den Haak enkele jaren geleden nog in dienst was bij het waterschap, stelde hij aan de kaak dat zijn werkgever stelselmatig vergunningen voor al uitgevoerde werkzaamheden achteraf zou aanvragen en verlenen. Hij kreeg een arbeidsconflict en werd ontslagen.