Maastricht gaat mensenrechten-activisten opvangen

De gemeente Maastricht gaat de komende twee jaar opvang bieden aan vier verdedigers van mensenrechten.
Het gaat om mensen die binnen een organisatie of als individu opkomen voor fundamentele rechten en vrijheden. Ze kaarten misstanden door autoriteiten aan of zetten zich in voor het tegengaan van straffeloosheid.

Rechtenfaculteit

Maastricht gaat vier mensen voor elk een periode van drie maanden opvangen. De gemeente doet dat samen met de de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht en mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax. Deze laatste organisatie verzorgt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de selectie van activisten die in eigen land in hun activiteiten worden beknot.

Andere steden die opvang verzorgen zijn Den Haag, Utrecht, Middelburg en Nijmegen.