Vergaderschema gemeenteraad Maastricht op de schop

Het stadhuis van Maastricht.
De gemeenteraad van Maastricht wil de burger veel nadrukkelijker gaan betrekken bij de politiek. Daarom wordt het vergadersysteem van de raad per 1 januari 2015 totaal anders ingericht.
In de nieuwe structuur komt vooral meer ruimte voor inspraak.

Geen commissievergaderingen
Het huidige systeem van maandelijks vijf commissievergaderingen gevolgd door een raadsvergadering gaat volledig op de schop. Vanaf 1 januari 2015 vinden per maand twee raadsavonden plaats, de commissievergaderingen verdwijnen.

Drie blokken

De raadsavonden beginnen met een anderhalf uur durend blok ‘participatie’, waarin burgers en organisaties alle ruimte krijgen om mee te denken en hun mening te geven. Het tweede blok bestaat uit debatten tussen raad en college. Politieke partijen dienen zich op te splitsen om bij alle discussies aanwezig te kunnen zijn. Het derde en laatste deel is de besluitvorming in de raadzaal.