Maastricht maakt begin met aanpak vestingwerken

© Flickr/chdoig/CC BY-NC-SA 2.0
De gemeente Maastricht is deze week begonnen met het opknappen van allerlei restanten van de voormalige vestingstad.
Het gaat om walmuren, bastions, lunetten en Poort Waerachtig.

Tien weken

In de Nieuwenhofstraat is gestart met herstelwerk aan de oude vestingmuur, waarvan delen zijn beschadigd door verwering en begroeiing. Complete mergelblokken zullen vervangen worden en voegwerk wordt gerepareerd. Verwachting is dat het werk zo’n tien weken zal vergen.
De vestingmuur aan het Lang Grachtje en het Klein Grachtje staan dit jaar ook nog op het programma, evenals herstel van een kanon in de Nieuwenhofstraat. In het stadspark zal schadelijke vegetatie als de duizendknoop aan de onderzijde van de stadsmuur worden weggehaald.

1229

In 2015 staat onderhoudswerk op de rol aan lunet Sint Pieter, bastion Wilhelmina, Hoge Fronten, Poort Waerachtig en lunet Drenthe. Het is een uitvloeisel van de Vestingvisie, waarin is vastgelegd dat Maastricht de waarde van vestingrestanten wil versterken via behoud, beleving en historische uitleg. De eerste sporen van vestingstad Maastricht dateren uit 1229.