CDA Limburg wil regeringsvoorstellen kunnen terugsturen

Jeu Titulaer (links) en Hubert Mackus © Rob Oostwegel (MGL)
Het CDA in het Limburgs Parlement wil een gele kaart-procedure voor Provinciale Staten, zoals ook Europa die kent.
In de Europese Unie is afgesproken dat een ontwerp-voorstel kan worden teruggestuurd naar de Europese Commissie als een aantal nationale parlementen daar grote problemen mee heeft. Naar het voorstel moet dan opnieuw worden gekeken.

Grensprovincies
In een vergadering van het Limburgs Parlement zei CDA-fractievoorzitter Jeu Titulaer hetzelfde te willen voor de provinciale politiek. Vooral grensprovincies als Limburg hebben daar baat bij, aldus Titulaer.
De grensprovincies zouden dan een voorstel dat hen onevenredig benadeelt, terug kunnen sturen naar de regering. Een voorbeeld van dat soort plannen is volgens het CDA de accijnsverhoging die begin dit jaar werd ingevoerd.

Sympathiek
Gouverneur Bovens noemde het idee sympathiek. Maar hij wilde geen harde toezeggingen doen. Hij gaat de gele kaart-aanpak bespreken met de Commissarissen van de Koning van de zes andere grensprovincies.

Kandidaten
De VVD ziet meer in afspraken met de kandidaten voor de Eerste Kamer voordat ze door de provinciale staten worden gekozen. "Dan weet je ook veel preciezer op wie je wel stemt en op wie niet", zei fractievoorzitter Joost van den Akker.
Gouverneur Bovens over het gele kaart-voorstel