Beesel wil RTV Roermond als omroep

Het gemeentebestuur van Beesel wil dat RTV Roermond vanaf volgend jaar wordt aangewezen als lokale omroep.
Het college van B&W gaat daarbij voorbij aan het feit dat medegegadigde RTV Beesel zich meer op de lokale gemeenschap richt. Door de recente financiële en kwalitatieve problemen bij die omroep adviseert het gemeentebestuur de raad desondanks te kiezen voor RTV Roermond.

'Beesels maken'
Volgens het college kan RTV Roermond de inwoners van Beesel kwalitatief het best informeren. In het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van die omroep zijn momenteel twee van de negen leden inwoner van Beesel. Als de raad het advies van het gemeentebestuur volgt, wordt bekeken hoe het pbo van RTV Roermond ‘meer Beesels’ te maken is.

Extra geld
Vijf jaar geleden kreeg RTV Beesel nog de voorkeur boven Stichting Omroep Vox, de voorloper van RTV Roermond. De lokale invulling van RTV Beesel gaf toen de doorslag. Tussentijds moest de omroep de gemeente om extra geld vragen om te overleven. Toen RTV Beesel te laat een mager verbeterplan indiende, besloot de raad de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro te schrappen. Inmiddels zendt RTV Beesel geen radio of tv meer uit.

Het voorstel van het gemeentebestuur wordt maandagavond besproken tijdens een commissievergadering. De gemeenteraad van Beesel beslist op 15 december wie tussen 2015 en 2020 als lokale omroep in de gemeente wordt aangewezen.