Boer en buren zoeken naar oplossing stank Castenray

Ondanks intensief overleg tussen ondernemer en omwonenden om een oplossing te vinden, veroorzaakt pluimveebedrijf van Hans van Bommel in Castenray nog steeds stankoverlast.
Toch blijven beide partijen in overleg.

Proef

Dat is de uitkomst van een proef die een jaar geleden is gestart. Van Bommel verplaatste zijn bedrijf van Venlo naar Castenray, in een gebied dat bestemd is voor intensieve veehouderij. Ofschoon het bedrijf met 200.000 vleeskuikens aan alle regels voldoet, hebben de omwonenden last van de stank. Die doet zich vooral voor vanaf het moment dat de kuikens bijna slachtrijp zijn.
Omwonenden maakten bezwaar tegen de komst van het pluimveebedrijf, maar waren wel bereid met de ondernemer mee te denken over een oplossing. Die werd niet gevonden.