Risico's giftige verf waren bekend bij Defensie

Het ministerie van Defensie heeft jarenlang honderden medewerkers van legerdepots willens en wetens blootgesteld aan ziekmakende, soms levensgevaarlijke stoffen.
Dit blijkt uit onderzoek van de Limburgse kranten en een brief die Defensieminister Hennis-Plasschaert deze week aan de Tweede Kamer zond.

Na 14 jaar pas actie

De top van defensie wist al eind jaren tachtig, begin jaren negentig hoe giftig de CARC-verf was waarmee op de zogeheten POMS-sites - in onder meer Brunssum en Eygelshoven - werd gewerkt. Diverse waarschuwingen van onder meer de Arbeidsinspectie ten spijt, greep defensie niet afdoende of structureel in.
Pas in 1998, veertien jaar na opening van de depots, kwam de defensietop in actie.