Nieuwe regeling voor leegstaande karakteristieke gebouwen

© Wikipedia
Er komt een nieuwe provinciale regeling om karakteristieke leegstaande gebouwen te behoeden voor verval. Die moet in 2015 ingaan.
Kern ervan is dat de provincie activiteiten van ondernemers in die leegstaande gebouwen stimuleert, bijvoorbeeld door een startkapitaal te geven. Met de winst van die activiteiten kan dan een gebouw worden onderhouden. Het gaat om panden die niet de status van monument hebben.

Aanpak

CDA-gedeputeerde Ger Koopmans bereidt de nieuwe aanpak momenteel voor. Hij denkt bijvoorbeeld aan het oude pand van brouwerij De Leeuw in Valkenburg, de voormalige SIF-fabriek in Panningen en aan gebouwen die vallen onder het project Kloosterdorp Steyl.

Regeling

Volgens de gedeputeerde biedt de regeling de kans om met minder geld meer te bereiken. Hij bespreekt zijn plan binnenkort in het provinciebestuur.
20-10 voor 1limburg karakteristieke gebouwen.wav