Urbanus Belfeld wil fusie met grotere woningcorporatie

© Istock
De relatief kleine woningcorporatie Woonservice Urbanus Belfeld wil fuseren met een grotere woningcorporatie.
In de loop van volgend jaar moet duidelijk zijn met welke corporatie in zee wordt gegaan.

Kwetsbaar

Urbanus is met tien medewerkers (zeven fte) op termijn te kwetsbaar. Nu al is de werkdruk hoog en bij langdurige ziekte van een mederwerker is vervanging moeilijk. De noodzaak om de organisatie verder te professionaliseren is groot.

Partners

In een toelichting op het ondernemingplan 2015-2019 ‘Opmaat naar een bestendige toekomst’ zegt directeur Joep van den Bercken dat fusie uiteindelijk het beste is voor de huurders. "We gaan een programma van eisen opstelllen. Dan kijken we welke partners daarbij passen en met wie we in gesprek gaan. Uiteindelijk kiezen we de fusiepartner.Ik verwacht dat we in de loop van 2015 stevige stappen hebben gezet."
Urbanus verhuurt nu 740 woningen.