Kern terug in fractievoorzittersoverleg in Bergen

© kernbergen.nu
Rolf Krijnen van oppositiefractie Kern in Bergen keert terug in het fractievoorzittersoverleg. Hij stapte eind september uit het presidium omdat niet naar hem geluisterd zou worden.

Kritiek

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling, waarin forse kritiek op Kern werd geuit en de overige fracties voortijdig de vergadering verlieten, heeft de fractie besloten om weer deel te nemen aan het fractievoorzittersoverleg.

47 moties

Tijdens het vorige overleg werd besloten de spreektijd tijdens de begrotingsbehandeling te beperken. Kern was het daarmee oneens en diende 47 moties in. De overige fracties weigerden daarover (hoofdelijk) te stemmen en vertrokken.
Kern heeft besloten de moties in een volgende raadsvergadering alsnog voor te leggen, maar slechts in tien gevallen hoofdelijke stemming te vragen.