Aantal auto's bij 65-plussers in Limburg stijgt fors

Het aantal 65-plussers in Limburg met een auto is sinds 2008 met bijna 42 procent gestegen, van ruim 81.000 tot bijna 115.000.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. De flinke stijging is onder andere te verklaren doordat ouderen mobieler zijn en vaker een rijbewijs hebben.

Mook en Middelaar en Voerendaal

Dataplatform LocalFocus heeft de cijfers van de jaren 2008 en 2014 voor Limburg uitgesplitst en afgezet tegen het totaal aantal auto’s en 65-plussers per gemeente. Mook en Middelaar en Voerendaal tellen relatief de meeste auto's die in bezit zijn van 65 plussers.
Per honderd 65 plussers hebben er zo'n 60 een auto. Voor beide gemeenten geldt dat ruim een kwart van het totaal aantal auto's in die gemeenten van ouderen zijn.

Maastricht en Sittard-Geleen

De gemeente Maastricht heeft het meeste aantal auto's op de weg met 65-plussers, zo'n 10.000. Sittard-Geleen volgt als een goede tweede met bijna 9.500.