Meer deelauto's in Limburg

Het aantal deelauto's in Limburg is de afgelopen jaren fors gestegen.
In 2012 waren er nog maar 21 deelauto's in Limburg. In maart 2014 waren dat er al 194. Dat is een stijging van ruim 800 procent.

Deelauto = leenauto

Een deelauto is een leenauto die op een bepaalde plek in een gemeente staat. Als je gebruik van die auto wilt maken moet je aangesloten zijn bij de organisatie waar de auto van is.

Gemeenten

In 2012 waren er in Limburg acht gemeenten waar inwoners gebruik konden maken van een deelauto. Intussen is dat aantal gemeenten gestegen tot 26. Dat blijkt uit onderzoek van ondermeer TNS-NIPO.
De service is vooral gewild in de grote steden zoals Maastricht, Heerlen en Roermond.

Eigen auto als deelauto

Maar het autodelen dringt ook door tot de kleinere gemeenten waar het onrendabel is om bedrijfsmatig deelauto's neer te zetten. Daar verhuren bijvoorbeeld particulieren hun eigen auto als deelauto.