'Minder vakken beter voor onderwijs'

Kinderen zouden op school veel minder vakken moeten krijgen, om op die manier lesstof  meer met elkaar te verbinden.
Dat is een van de voorstellen in de notitie Samen Leren van een groep onderwijsvernieuwers die deze week besproken zal worden tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Al besproken

In het L1 radioprogramma De Stemming spraken Hetty Belgers van de onderwijsstichting Swalm & Roer en VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus over de voorstellen van de onderwijsvernieuwers. Ze hebben 11 voorstellen om het onderwijs te verbeteren al besproken met minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Thematische aanpak

"Het onderwijs kan niet stil blijven staan omdat ook de maatschappij verandert," zei Belgers in het programma. Minder vakken aanbieden aan leerlingen voorkomt volgens haar dat lesstof in hokjes wordt aangeboden. Leerlingen zouden daardoor de samenhang niet zien. Karin Straus legt uit dat een onderwerp als duurzaamheid nu bij aardrijkskunde, biologie, economie en natuurkunde aan bod komt. En dat maakt het volgens Straus moeilijk om iets met duurzaamheid te doen. Een thematische aanpak werkt volgens de onderwijsvernieuwers beter.

Strengere eisen PABO

Belgers en Straus willen ook dat de leraar weer meer tijd krijgt om zich met onderwijs bezig te houden. Belgers vindt dat een leerkracht nu nog te veel tijd kwijt is aan administratie, zoals het bijhouden van data voor de inspectie. In plaats daarvan zouden leraren beter met collega’s kunnen nadenken over de verbetering van het lesgeven. Samen Leren dringt ook aan op strengere toelatingseisen voor de PABO zodat er betere leraren voor de klas gaan komen.