Veiligheid Maastricht wordt breder aangepakt

De gemeente Maastricht gaat inwoners, ondernemers en professionele organisaties nadrukkelijker betrekken bij het veiligheidsbeleid van de stad.
Dat staat in het meerjarenprogramma veiligheid dat donderdag werd gepresenteerd door burgemeester Onno Hoes.

Touwtjes

Volgens Hoes is de tijd van het enkel wijzen naar gemeente en politie bij veiligheid voorbij. "Ik zie nog te vaak de touwtjes uit de brievenbussen hangen en de portemonnees bovenop winkeltassen liggen. Dat kan gewoon niet meer, hoe jammer dat ook is."
Om mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk partijen ingeschakeld. Die zullen ook een bredere rol krijgen, zegt Hoes. "Dat varieert van de school die op tijd signaleert dat het mis dreigt te gaan met een jeugdige tot de woningcorporatie die bij nieuwbouw rekening houdt met extra veiligheidseisen."

Prioriteiten

In het nieuwe veiligheidsprogramma zijn vijf prioriteiten gedefinieerd. In willekeurige volgorde: veiligheid in de woon- en leefomgeving (bedreigingen, huiselijk geweld, aanpak onaantastbaren), drugsoverlast, vermogenscriminaliteit/High Impact Crimes (zakkenrollerij, straatroven, woninginbraken), problematische jeugd en ondermijning (georganiseerde misdaad, fraude, witwassen). Doel is om het veiligheidsgevoel en de cijfers over veiligheid in de stad te verbeteren.
Qua geregistreerde misdaden wil Maastricht terug van 104 gevallen per 1000 inwoners van nu naar maximaal 90. Overlastmeldingen moeten terug van 39,3 naar 30 per duizend inwoners.