Provincie: 5 miljoen voor muzieklessen

© Istock
De provincie Limburg wil aanspraak maken op vijf miljoen uit het Fonds voor Cultuurparticipatie om het project DOOR! (een masterplan voor het muziekonderwijs in Limburg) te laten slagen.
Gedeputeerde Ger Koopmans zal het masterplan vanmiddag persoonlijk aanbieden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur enWetenschap.

Lesprogramma

Het doel van DOOR! is muziekonderwijs in Limburg volwaardig onderdeel te laten zijn van het lesprogramma in het primair onderwijs en door te laten lopen naar het voortgezet onderwijs. En dat van Noord- tot Zuid-Limburg en in volle samenwerking met het onderwijs, alle muziekverenigingen en cultuurinstellingen.

'In de vezels'

Bovendien legt DOOR! verbindingen en maakt gebruik van wat Limburg op gebied van muziek al te bieden heeft. "In onze provincie zijn meer dan 100.000 mensen met muziek bezig. Muziek zit in de vezels van Limburg. Voldoende aandacht voor muziek is van onnoemelijke meerwaarde", zegt Koopmans.
Genoeg reden voor de gedeputeerde om een bedrag van vijf miljoen uit het fonds te claimen. De aanzet tot het plan is gegeven daags na een brief van de minister waarin zij schreef een impuls te willen geven aan onder meer het muziekonderwijs.