ENCI verkoopt 800 duizend ton mergel

© L1
Cementfabriek ENCI verkoopt de komende jaren zo'n 800 duizend ton mergel aan maalbedrijf Sibelco.
Dat gebruikt de mergel op haar locatie in de Beatrixhaven in Maastricht vooral voor de productie van veevoer.

Meer armslag

Verder stelt ENCI 8 ton beschikbaar voor de stichting die verantwoordelijk is voor de herinrichting van de ENCI-groeve. Die krijgt daarmee veel meer armslag voor nieuwe initiatieven.

Stagnerende bouw

De provincie, ENCI en Sibelco hebben daar een akkoord over bereikt. Eerder is afgesproken dat ENCI nog tot medio 2018 mergel mag winnen. Daarna stopt de winning. Maar door de stagnerende bouw is er veel minder vraag naar mergel.
ENCI zit daardoor met een overschot. Als die mergel niet zou worden gewonnen, zou de herinrichting van de groeve in de knel komen. Met de deal die nu is gesloten, wordt dat voorkomen.

'Creatieve oplossing'

PvdA-gedeputeerde Bert Kersten spreekt over een creatieve oplossing. "Alle partijen hebben voordeel van de gemaakte afspraken. Voor omwonenden van ENCI betekent het ook dat er minder vrachtwagens gaan rijden", zegt de gedeputeerde.

't Rooth

Sibelco is ook eigenaar van groeve 't Rooth in Margraten. De winning van de kalksteen in het laatste uitbreidingsgebied ervan gaat volgens afspraak gewoon door. Dat wil zeggen dat die medio 2017 is afgerond. De gewonnen kalksteen wordt voorlopig opgeslagen in het oude gedeelte van de groeve. Maar Sibelco gaat die pas vermalen als de mergel van de ENCI op is.