Kerkmuur Margraten wordt vervangen

© Istock
De Margaritakerk in Margraten krijgt een nieuwe kerkmuur.
De oude mergelmuur langs de kerk en het kerkhof is door de jaren heen in verval geraakt. De muur is verzakt en de mergelstenen zijn links en rechts beschadigd.

Geen mergel
Met de vervanging van de 50 meter lange muur aan de Eijkerstraat wordt nog deze maand begonnen. Voor de nieuwe afscheiding worden geen mergelstenen meer gebruikt, omdat die steensoort te kwetsbaar is. Gekozen is voor stevige Ardenner zandsteenblokken, die gesteund worden door een dikke keerwand van gewapend beton. De Ardenner natuursteen lijkt op de steensoort die aan de onderkant van het kerkgebouw gebruikt is, waardoor een natuurlijk ogende overgang tussen kerk en muur ontstaat.

Amerikaplein
De vervanging van de kerkmuur maakt deel uit van de hele reconstructie van het Amerikaplein. Het kerkbestuur draagt zelf 45.000 euro bijaan de 100.000 euro kostende nieuwe muur. De gemeente stelt 50.000 euro beschikbaar en de resterende 5.000 euro komt van de provincie.