Kersttoerisme Zuid-Limburg in de lift

De kerstparade van Valkenburg.
Toeristen en dagjesmensen besteden samen 100 miljoen euro in Zuid-Limburg tijdens de kerstevenementen. 43 miljoen wordt uitgegeven aan de evenementen zelf en 56 miljoen aan overnachtingen.
Dat is inclusief bestedingen in horeca en detailhandel in de regio, en de uitgaven voor vervoer. Maar exclusief het kerstshoppen.

Voor het eerst heeft ZKA Consultants & Planners op verzoek van de VVV Zuid-Limburg de resultaten van het wintertoerisme in kaart gebracht. Het zijn de cijfers van de kerstperiode van eind 2013 tot begin 2014.

Overnachtingen
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal overnachtingen in december tegenwoordig groter is dan in de vakantiemaand juli.

Alleen in december 2013 vonden in heel Zuid-Limburg 575.000 overnachtingen plaats. In juli noteerde de regio 480.000 overnachtingen.

Meer over het kersttoerisme zaterdag in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad.