Mbo-opleiding Nederlands voor Polen

Poolse arbeidsmigranten in Noord-Limburg krijgen de kans de Nederlandse taal te leren via een speciale mbo-opleiding.
De studie duurt een jaar, waarbij de Polen één of twee avonden per week les krijgen en huiswerk moeten maken. Er kunnen 145 Polen deelnemen aan het project.

Snelcursus

Om voldoende voorbereid te zijn op de studie, volgen ze eerst een snelcursus van drie maanden. De gemeenten in Noord-Limburg, die samenwerken in het project, moeten nog een mbo-school kiezen die de studie gaat aanbieden.

Combineren

Er bestaan overigens wel zorgen of de arbeidsmigranten in staat zijn werk en studie te combineren, omdat ook de opleiding veel tijd vergt. Op verzoek van de Polen zelf wordt daarom tevens een verkorte opleiding van drie maanden ontwikkeld. Voorafgaand aan deze opleiding moet ook de snelcursus worden gevolgd.