Vergunning mfa Arcen slecht onderbouwd

© Gé Hirdes
De vergunning voor de multifunctionele accommodatie De Schans op het Ovaal in Arcen is slecht onderbouwd, zo oordeelt de Raad van State.
Zo is die vergunning bijvoorbeeld in strijd met de gemeentelijke structuurvisie 'Gemeenteatlas 2015'. Dat zegt de hoogste, landelijke bestuursrechter in een tussenuitspraak. De Nederlandse Tuinenstichting, de Stichting Dorp en Erfgoed Arcen en Bond Heemschut spanden eerder hoger beroep aan.
De gemeente Venlo heeft nu twaalf weken de tijd om met een goede motivering te komen waarom het in Arcen afwijkt van de structuurvisie.

Gevoelig dossier

De komst van de mfa in Arcen is al jaren een gevoelig dossier dat het dorp in twee kampen verdeelt. Tegenstanders wijzen op het feit dat de komst van het gebouw aan de zuidrand van het dorp het historisch aanzicht van Arcen aantast en dat er niet voldoende is gekeken naar alternatieve locaties.
Dat laatste argument is nu door de rechter van tafel geveegd. Opvallend is verder dat de rechter aangeeft het belangrijk te vinden dat 'het geschil spoedig wordt beëindigd'.