Grensregio's moeten economische agenda maken

De regering moet samen met grensregio's zoals Limburg een economische agenda opstellen voor die streken van het land.
De Tweede Kamer heeft een motie daarover van ChristenUnie en CDA aangenomen. Tegen stemden VVD, PVV, D66, GroenLinks en de groep Bontes/Van Klaveren.

Arbeid over de grens

Het belangrijkste onderdeel van de agenda moet een aanpak zijn om grensbarrières voor economie en arbeidsmarkt weg te nemen. Bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van diploma's in Nederland, Duitsland en België. Of door solliciteren en stage lopen over de grens eenvoudiger te maken.

Groeiregio's

Verder moeten in de economische agenda voorstellen staan om het ondernemerschap te stimuleren. Volgens de indieners van de motie kunnen grensregio's zo veranderen in groeiregio's. In het voorjaar van 2015 moet de grensregio-agenda klaar zijn.