'Geen kinderen op Polencamping Peel en Maas'

© archieffoto
Het huisvesten van kinderen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa bij agrariërs op het erf of op campings zou verboden moeten worden, vindt de PvdA/ GroenLinksfractie in de gemeente Peel en Maas.
De partij wil daarom een gemeentelijke beleidslijn hierover via een nog in te dienen motie afdwingen. De huisvesting is niet geschikt voor kinderen, zegt PvdA/GL-raadslid Fred Peeters terwijl hij verwijst naar een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hierover.

Rapport

In het SCP-rapport wordt gewezen op de gevaren van kinderen op campings, "vanwege het grotere risico op blootstelling aan drankmisbruik, vechtpartijen en huiselijk geweld".

Psychische problemen

Bovendien kan volgens het SCP-rapport het pendelgedrag van de ouders, die vanwege de relatief korte afstand tot het herkomstland vaker op en neer reizen, leiden tot psychische problemen bij die kinderen. Deze kunnen leiden tot schooluitval, aanpassingsproblemen op school, overlast en criminaliteit, verwaarlozing en mishandeling, taalproblemen en een slechte aansluiting op de arbeidsmarkt.
Hoeveel kinderen op boerenerven of campings wonen, kan de gemeente in haar antwoorden op vragen van Peeters niet aangeven.

Cijfers

In 2013 stonden in Nederland 24.000 Poolse, 4700 Bulgaarse en 4100 Roemeense kinderen ingeschreven. Peel en Maas telde recent 143 Poolse, vijf Roemeense en vier Bulgaarse kinderen in de gemeentelijke administratie.