Keutelbeek mag betaald worden uit rioolheffing

© Thinkstock
De kosten voor de aanleg van de ontkluizing van de Keutelbeek in Beek mogen wel degelijk betaald worden uit de rioolheffing.
Dat oordeel heeft de rechtbank Limburg uitgesproken nadat een inwoner van Beek een beroep tegen de hoogte van de rioolheffing had ingesteld.

Terugkerende kwestie

Ook in de lokale politiek is die kwestie de afgelopen jaren meer dan eens aan de orde geweest.
Wat de uitspraak van de rechtbank verder betekent voor het tarief van de lokale rioolbelasting in de toekomst, is nog niet helemaal duidelijk.

Bezwaar

De inwoner die bezwaar indiende toonde zich geen tegenstander van de ontkluizing, wel van het feit dat de gemeente Beek dat financiert uit de opbrengsten van de rioolheffing.

Uitspraak

De rechtbank oordeelde dat dit toch mag omdat daarmee een dure vervanging en een vergroting van het bestaande rioleringstelsel kan worden voorkomen.
"De nieuw aangelegde beek zorgt ervoor dat afvloeiend hemelwater doelmatiger wordt ingezameld en afgevoerd. Het risico op overstroming als gevolg van verstopte kolken wordt beperkt", zegt de rechtbank.