Tanden van oud-medewerkers POMS brokkelen af

Opvallend veel oud-medewerkers van de voormalige POMS-materieeldepots kampen met plots afbrokkelende tanden. Bijna 10 procent heeft last van ernstige gebitsproblemen.
Dat blijkt uit een enquête die is gehouden door een oud-POMS-werknemer onder 191 van zijn collega’s van toen. De meesten werkten op de locaties Eygelshoven en Brunssum.

Chroom6

Het afbreken en uitvallen van tanden is waarschijnlijk het gevolg van blootstelling aan chroom6, de kankerverwekkende stof die in CARC zat, de verf waarmee destijds Amerikaanse tanks op de POMS-depots werden beschilderd.
Het chroom6 kwam ook vrij bij het schuren. Experts wijzen erop dat de gebitsproblemen ook te wijten kunnen zijn aan het in aanraking komen met verarmd uranium, dat in de tankbepantsering verwerkt zat.

Gezondheidsklachten

Uit de enquête komt naar voren dat 68 procent van alle ondervraagden kampt met gezondheidsklachten. 43 procent van hen is voor die klachten in behandeling bij een arts.
Bijna een kwart van de ondervraagden heeft COPD of een andere longziekte; eenzelfde percentage zegt te kampen met ernstige vermoeidheid.