Alarmerende schuldenlast gemeenten

Sittard-Geleen, Weert, Venlo, Eijsden-Margraten en Vaals hebben een alarmerend hoge schuldenlast. Dat becijfert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Die schuldenlast zet het financieel weerstandsvermogen van deze gemeenten fors onder druk.
Op een ranglijst van de VNG komen de vijf Limburgse gemeenten slecht voor de dag nadat de inkomsten, uitstaande leningen en het grondbezit zijn afgetrokken van de som van langlopende leningen en andere schulden (cijfers 2013).

Alarmerend
Volgens de vereniging is het alarmerend wanneer gemeenten een schuld hebben die meer dan 100 procent van de inkomsten te boven gaat. Dat is het geval bij Sittard-Geleen (op plek 310 op de ranglijst die 403 gemeenten telt), Venlo (plek 278), Eijsden-Margraten (265) en Vaals (263). Weert staat er met 98 procent wat minder slecht op, maar die gemeente scoort toch een lage plaats (260) op de lijst omdat ze relatief weinig uitstaande leningen en waardevol grondbezit tegenover haar schuldenlast kan zetten.

De VNG adviseert raadsleden die een goed beeld willen hebben van het weerstandsvermogen van hun gemeente om een houdbaarheidstest gemeentefinanciën uit te laten voeren. Die test brengt in beeld of de gemeenteschuld niet te hoog oploopt bij economisch zwaar weer en wanneer de inkomsten tegenvallen.

Bevolkingskrimp
De gemeentelijke begrotingen staan door dalende inkomsten van als gevolg van bevolkingskrimp en afnemende rijksbijdragen onder druk. Daarnaast brengt de decentralisatie van zorgtaken vanuit de rijksoverheid forse kosten met zich mee.

Gemeenten met een hoge schuldenlast dreigen daardoor in een vicieuze cirkel terecht te komen. Ze hebben de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigen en hebben geen financiële buffers kunnen opbouwen.
Lastenverzwaring voor de burger en afbouw van subsidies liggen dan op de loer.