Klimaattop 'Donkere Wolken Boven Limburg'

Waterschap Roer en Overmaas, gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg én de Provincie praten woensdag met elkaar over de klimaatverandering in Limburg.
Dat gebeurt op de bestuurlijke conferentie 'Donkere Wolken Boven Limburg'.
Het initiatief is genomen door het waterschap. Aanleiding zijn de zware regenbuien van afgelopen zomer en de verwachting dat in de toekomst nog meer van dat soort weersomstandigheden voorkomen. Volgens het waterschap kunnen er maatregelen genomen worden om wateroverlast te beperken. Maar dan moeten gemeenten, Provincie en waterschap dat wel sámen doen.

Afvoer van water

Daarvoor moet anders worden gekeken naar de inrichting van dorpen en steden. Zo kunnen er bijvoorbeeld straten worden aangelegd die het water beter en sneller kunnen afvoeren dan de huidige straten.