Aantal brandmeldingen fors gedaald

Het totaal aantal brandmeldingen in Limburg daalde in 2013 tot 5684. Dat is bijna 30 procent minder dan in 2012. Het is de sterkste daling in Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Ook het aantal loze brandmeldingen, goed voor het grootste gedeelte van de meldingen, ging met ruim 35 procent naar beneden.

Betere brandmeldinstallaties

Dit komt volgens het CBS vooral doordat het aantal brandmeldingen van bedrijven en instellingen is afgenomen, vanwege betere automatische brandmeldinstallaties. De brandweer heeft bovendien flink ingezet op verbetering van de procedures, waardoor bedrijven of instellingen eerst zelf controleren of er brand is.
Ook het aantal verzoeken om hulpverlening van de brandweer in Limburg daalde met 4 procent, naar 2590.