Mogelijk compensatie voor deel pluimveesector

Een deel van de pluimveesector kan mogelijk rekenen op compensatie.
Staatssecretaris Sharon Dijksma laat L1 weten dat ze 'welwillend' is om de kuikenbedrijven tegemoet te komen voor de miljoenenschade als gevolg van de vogelgriep.

Enkele tientallen miljoenen schade

Het gaat om bedrijven die toeleverancier zijn voor pluimveehouderijen. Die liggen compleet stil omdat ze alleen naar mogen exporteren naar het buitenland. De totale sector kampt volgens schattingen al met een schadepost van enkele tientallen miljoenen euro's.

'Miljoenenschade voor pluimveesector door vogelgriep'

Het ministerie van Economische Zaken overlegt nu met de sector of er compensatie mogelijk is en hoe die er uitziet. Woensdag is er een bestuurlijk overleg en dan wordt er meer duidelijk.