Burgercomité St. Ludwig in hoger beroep tegen sloop klooster

© Thinkstock
Burgercomité St. Ludwig en het Cuypersgenootschap gaan in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank in Roermond om sloop van klooster St. Ludwig in Vlodrop toe te staan.
Beide partijen vinden dat er genoeg argumenten zijn om de sloop niet door te laten gaan.

Uitspraak

De rechtbank in Roermond oordeelde begin september dat de verleende sloopvergunning voor het klooster terecht was verleend. De vergunning was door de gemeente Roerdalen afgegeven.
De stichting Meru, eigenaar van het klooster, had volgens de rechtbank voldoende aangetoond dat herbestemming van het klooster niet haalbaar was.
Lees donderdag meer in de Limburgse dagbladen.