PvdA/GL Peel en Maas bezorgd om Poolse kinderen

© Archief L1
De fractie PvdA/GroenLinks in de gemeente Peel en Maas vraagt zich af hoe de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in die gemeente is.
Ze stelt daarover vragen aan het college van B&W. Aanleiding is het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de verkenning van de leefsituatie van die kinderen in Nederland.
De fractie vraagt zich onder meer af of er gecontroleerd wordt of ze naar school gaan en of er genoeg toezicht is op de kinderen.