Bomenkap natuurgebied Mariapeel van de baan na fel protest

De bomenkap in natuurgebied Mariapeel is van de baan.
Dat blijkt uit het rapport van de provinciale adviescommissie Life plus Mariapeel over de herinrichting van natuurgebied Mariapeel.

Fel protest

De commissie was ingesteld om nog eens goed te kijken naar de herinrichtingsplannen van Staatsbosbeheer na fel protest van bewoners in Griendtsveen, Helenaveen en Evertsoord.
Met name het kappen van 150 tot 200 hectare bos was de tegenstanders een doorn in het oog.

Hoogveen terugkeren

De bedoeling van de herinrichting is om in natuurgebied Mariapeel hoogveen terug te laten keren. Daarom moet het waterpeil in de bodem omhoog en dat kan door een groot aantal bomen te kappen.
De commissie adviseert nu de bomenkap te beperken tot een paar kleinere gebieden. Ook zal een aantal bomen door het hogere waterpeil vanzelf afsterven.

2,3 miljoen subsidie

Voor de herinrichting van de Peelvenen, waartoe Mariapeel behoort, is 2,3 miljoen euro Europese subsidie verstrekt. Voorwaarde voor de subsidie is dat voor het einde van 2018 de werkzaamheden klaar zijn.