Roep om actie tegen wilde zwijnen in Noord-Limburg

© Flickr/ Serge de Beer/ CC BY-NC-SA 2.0
Boeren in Noord-Limburg hebben de hulp van jagers ingeroepen om de opmars van het wilde zwijn een halt toe te roepen.
Agrariërs en loonwerkers signaleren de wilde varkens ook op plaatsen waar ze eerst niet werden waargenomen zoals in de Ballonzuilbossen bij Venray.
Bovendien treffen boeren meer vraatsporen aan in plaatsen waar de dieren wel al eerder zaten, zoals in Sevenum, bevestigt Edwin Michiels van de LLTB-afdeling Horst-Venlo. "De dieren komen vanuit de Brabantse Peel naar Noord-Limburg", weet Michiels.

Opmars

De LLTB-afdelingen Horst-Venlo en Venray hebben er tijdens een overleg bij wildbeheereenheden in de regio recent op aangedrongen actie te ondernemen tegen de gestage opmars van de zwijnen. "Er is onder meer gesproken over het geven van cursussen aan jagers om de zwijnen te bejagen. Inzet is om de populatie beheersbaar te houden."

Actie

Beleidsmedewerker Bert Vergoossen van de LLTB vindt het van belang dat er nu actie wordt ondernomen tegen de wilde zwijnen in Noord-Limburg. Dat moet volgens hem voorkomen dat de diersoort ook in Noord-Limburg vaste grond aan de voeten krijgt. "We willen situaties als in Midden-Limburg voorkomen", stelt hij. Daar zorgen wilde zwijnen voor de nodige vraatschade.