Loslopende honden in Schadijkse Bossen America

© Judith van Kessel
Honden mogen voortaan los lopen in de Schadijkse Bossen bij America. Staatsbosbeheer heeft daar een hondenloslooproute aangelegd.
Zondag is het gebied officieel geopend.
De honden mogen alleen onder begeleiding worden losgelaten. De wilde dieren in het bos mogen niet verontrust of verstoord worden. Dat is astgelegd in de Flora- en faunawet van Nederland. De route van 2,5 km is aangelegd door mensen van zorgbedrijf De Lindehof uit Wanssum en zorgboerderij Hoeve de Vonkel uit Broekhuizen.