Beesel steekt miljoen in 'Drakedörp'

© Gemeente Beesel
Beesel gaat zich komend jaar in de openbare ruimte nog nadrukkelijker profileren als dorp van het Draaksteken.
De gemeente wil bijna één miljoen euro besteden aan achttien projecten binnen het project Beesel Drakedörp. De gemeente wil beter laten zien dat Beesel eens in de zeven jaar thuisbasis is van de theatervoorstellingen in de openlucht over de legende van Sint-Joris en de draak.

80 straatnaamborden aanpassen

De Markt, het Mariaplein en de omgeving rondom de kerk en het nog te bouwen museum over draaksteken en keramiek worden heringericht. Op de Markt komt bovendien een kunstwerk van een draak. In de bestrating worden op vijf locaties ‘drakenpoten’ verwerkt. veertig putten en tachtig straatnaamborden krijgen een afbeelding van Joris en de draak. Daarnaast legt de gemeente bij vier invalswegen van Beesel een zogenoemde ‘drakenentree’ aan, komen er twee promotiedoeken van Joris en de draak in het centrum en hangt de gemeente tien banieren op.

954.000 euro

De totale kosten worden geraamd op 954.000 euro. Het merendeel daarvan gaat op aan de infrastructuur in Beesel: 754.000 euro. De gemeente Beesel investeert zelf 425.000 euro. Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend draagt 90.000 euro bij. Van de provincie Limburg en de Europese Unie worden subsidies van respectievelijk 280.000 en 138.000 euro verwacht.

'Subsidies zo goed als binnen

Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Smolenaars (VLP) zijn die subsidies zo goed als binnen. "Dit biedt ons de kans het project Beesel Drakedörp versneld uit te voeren. Anders zou het een meerjarenplan zijn."

Klaar in 2016

Op 15 december wordt het project voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die instemt, gaat Beesel in 2016 aan de slag. De werkzaamheden moeten voor de komende editie van het Draaksteken in augustus 2016 afgerond zijn.