Maastricht bezorgd over verkoop sociale huurwoningen

© iStock
De gemeente Maastricht vreest de komende jaren een toenemende verkoop van sociale huurwoningen door corporaties aan commerciële beleggers.
Wethouder Gerdo van Grootheest is bang dat de sociale huurvoorraad daardoor nog verder onder druk komt te staan. Van Grootheest (GroenLinks, Wonen) uit zijn vrees in een brief aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Commerciële belegger
De inspectie had Maastricht om een zienswijze gevraagd in verband met de verkoop van 33 huurwoningen aan het Fatimaplein in Mariaberg. Deze sociale huurwoningen zijn door woningbouwcorporatie Woonpunt verkocht aan het Wooninvesteringsfonds (WIF). Dat verkocht de woningen op zijn beurt weer door aan de commerciële belegger Round Hill Capital.

Bedenkingen
In de zomer van 2014, toen de verkoop aan het WIF bijna was afgerond, gaf Maastricht al aan enige bedenkingen te hebben. "Wij gaan akkoord met deze verkoop, maar alleen onder de door het WIF contractueel vast te leggen voorwaarde dat de woningen nu en in de toekomst als betaalbare huurwoning beschikbaar blijven", schreef het stadsbestuur destijds in een zienswijze. Aan die voorwaarde is niet voldaan. Dat was ook niet verplicht, aangezien Maastricht niet meer kon doen dan enkel een zienswijze indienen.

Noodgedwongen verkopen
Van Grootheest is bang dat het niet bij deze woningen zal blijven. "Ik snap dat corporaties gezien het rijksbeleid en de financiële situatie noodgedwongen woningen moeten verkopen, maar we moeten er wel goed voor waken dat onze huurvoorraad evenwichtig blijft."

Scheefgroei
Onlangs werd bekend dat Maastricht kampt met een stevige scheefgroei op de huurmarkt. Er dreigt een tekort aan sociale huurwoningen. Niet alleen door verkoop en sloop, maar vooral doordat een groot aantal huurders nu ‘te goedkoop’ woont.