Verkeersoverlast Heuvelland zorgt voor bonnenregen

De politie heeft het afgelopen seizoen in het Heuvelland twintig snelheidscontroles gehouden waarbij 311 processen- verbaal werden opgemaakt.
Vijf bestuurders van motorvoertuigen moesten wegens een buitensporig hoge snelheid hun rijbewijs inleveren.

Deze onaangekondigde controles op met name motoren, maakten deel uit van de campagne die de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals in het voorjaar startten om de overlast van het gemotoriseerde verkeer in het Heuvelland te verminderen.

13 kentekens in beslag genomen
Naast de controles waren ook voorlichting en preventie onderdeel van de campagne. Vier keer werd bij de controles specifiek gelet op het geluidsniveau van de motoren. Dat leidde tot 25 processen-verbaal vanwege overschrijding van de geluidsnormen. Van dertien motoren werd het kenteken ingevorderd voor een extreme overschrijding van het toegestane geluidsniveau.

Aanleiding voor de campagne in het voorjaar was het feit dat de twee Heuvellandgemeenten zich de laatste jaren geconfronteerd zagen met een toename van het gemotoriseerde verkeer in het buitengebied.
Dat leidde steeds vaker tot verkeers- en geluidshinder voor bezoekers en omwonenden.

Begrip kweken
De controles werden geflankeerd door voorlichting, onder het motto ‘Met een motorvoertuig te gast in het Heuvelland? Houd rekening met elkaar!’ Doel was het kweken van begrip bij bestuurders door ze te verzoeken zich ook eens te verplaatsen in een ander.

Op het gebied van preventie scherpten de gemeenten de regels aan voor toertochten met meer dan vijftig voertuigen. Die moeten voortaan vooraf gemeld worden, zodat eerder duidelijk is of ze kwetsbaar gebied of evenementen doorkruisen.