Terugloop cursisten bij Kumulus in Maastricht

© archieffoto
Het centrum voor amateurkunstbeoefening Kumulus in Maastricht boet in aan populariteit. Het stadsbestuur verwacht over 2014 duizend cursisten minder dan een jaar eerder.
Dat staat in de managementrapportage van de gemeente. In totaal betekent dat een inkomstenderving van 400.000 euro, zo staat te lezen in de rapportage.

Concurrentie

Vooral binnen de dans en de muziek neemt het aantal cursisten stevig af. De oorzaken moeten volgens het stadsbestuur vooral worden gezocht in de toenemende concurrentie van commerciële dansscholen, veranderingen in het aanbod van het muziekonderwijs bij Kumulus en het afschaffen van subsidies op dat onderwijs.

Sanering

Voor 2015 wordt een saneringsplan opgesteld, zo schrijft het stadsbestuur. Personeel zal moeten vertrekken en aan de inkomstenkant wordt gekeken naar andere verdienmodellen.
Lees dinsdag meer over Kumulus in de Limburgse kranten.